Hur vårdar vi bilderna…dramaturgiskt!

Det finns så många lärande kopplingar mellan bild/text/liv/webb som vi ibland underlåter oss att förädla. Varför?

Det finns väl ett uttryck att en bild uttrycker mer än 1000 ord…men vilka?

Modellera ett bild/textläsande!

Var går smärtgränsen tycker du?

Sverige är en ö….

Denna svårbekämpade förförståelse…Sverige är en ö gödslar vi genom blindkartor som är just det:

-Blinda!

Ka, du ser ju själv hur Torne älv expanderar och dränker våra nordiska grannar = Finland och Norge.

Vad säger nu samerna om sina….förlåt, våra renbetesmarker?

Det är Bornholm som är grejen…

Jag bläddrar i mitt kartmaterial!

Den här Sverigekartan ska jag plasta in. Varför?

Bara för att Bornholm är med!

Det är den spänningen i materialet som bygger det lärande rummet.

Klipp aldrig bort Bornholm, snälla Ni och snälla Horace!

Lyssna på Horace Engdahl…del 3

Ser du texten eller skapar du den nu på studs?

Horace är medlem av Svenska Akademien…

Han säger till eleverna på ett Stockholmgymnasium:

-Om ni ska jobba med rasism ska ni välja texter som är befriade från begreppet rasism. Välj Näcken av Stagnelius!

 

Ibland tror jag att han har rätt. Den tillrättaläggande ångesten flödar i lärobokstexterna.

Den ängsligt undervisande rösten!