Rekvisitan är serverad…ridån är väntan.

Vi måste läsa in oss på miljön där lärandet ska ske…ett multimodalt landskap. Den tomma scenen väcker frågor…tystnaden en vilja att våga täta och överbrygga gaps (glappen)

Begreppet bo ska snart laddas analogt!

Den tomma scenens ansikte…

Absolut skatfritt…men när Natalie ändå såg över så idkade vi fågelspaning mot grannens skorsten.

Detta är en ofta förbisedd men absolut nödvändig aktivitet…= att pedagogiskt muta in ett lärande rum …

Jodå…du fattar precis rätt! Vi modellerar skatans värld och ett lärande framtida scenarium. Tänk:

  • föråkare i slalom = utom tävling
  • förfesten = social apperitif
  • förbandet = kraxande kajor dansar musikaliskt Rossini den tjuvaktiga skatan…

Kontextuell läsning = underbart!

Vi måste få eleverna att göra egna urval som främjar ett lärande kvalitetstänkande som en byggsten för framtid:

  • Välj ut 3 meningar som du tror att du har nytta av i framtiden!

Det blir så automatiskt individanpassat gratis och utan grubbel!

Den konkreta ordboken lever…

Din ordlista bör bara analogt, konkret och färdiga artefakter att laddas med berättelser. Bygg upp en ordlista av föremål.

Vilka ord ur Sanna Hogmans text har vi valt att lyfta med konkreta exempel. Jo:

  • flöt
  • flyger

Räcker det med två exempel…ja, varför inte?

Påskfjädrar är bara pynt inte mer…

Jag hittade några dunfjädrar från våra gräsänder vid sjön. Dessa tre stycken blev ett fantastiskt rum av blåsande, påklädande av bokskatan och ljuvlig ”colearning”.

Det är en vacker yta vi befinner oss på. Djupt demokratiskt! Inlyssnande.

När jag efter två besök tar fram den blå fågelboken så ropar hon skata innan vi har öppnat någon sida.

Fjäder är ett redan inarbetat begrepp! Flyger..

Vi har redan sett skatfamiljen hos grannen som bygger sina bon!

Skatan…blir vår modell till andra fågelrum.

Vi jobbar mitt under måltiden…och integrerar hela tiden signaler i vårt samspel.

Det är klart att skatan ska få mat….näbben är ett självklart begrepp. Vi ska inte prata småbarnsspråk varken med barnbarn, skolelever eller nyanlända syrianer!

Vägra pedagogiska leksaker…ever!

Jag har ett barnbarn = Natalie!

Hon ska inte utsättas för pedagogiska leksaker = humbug.

 

Vi samlär….och det är så vackert och vibrerande för mig som pedagog.

Vi börjar med skatan i den ursköna fågelboken…= bra råvaror och gedigen men urvalsstyrd kontext runt fågeln. Bara någon signal sändes ut i rummet.