Verklig Overklighet!

Barnen får ofta välja en av våra fyra kaktusar och pryda sin bänk med! Urval är alltid en viktig modell…eleven måste ta egna beslut som kan motiveras och synliggöras i gruppen.

Jag menar verkligen att pryda…kaktusen bygger ett rum, eleverna bygger ett tillitsskapande/ägande/vänförhållande till växten.

I detta rummet, i denna till synes miniaktivitet ligger en stor lärandepotential lite fördold. Dagligen hittar du flera paralleller urskiljbara i steget = utnyttja dem!

Starka tips…eller modellärande!

Du tycker säkert att detta är lite oviktigt!

 

Men nej…o:ets makt är så stor…det blir ju en väsensskillnad.

Från paradisiskt till jordiskt:

rätt-Orätt

sams-Osams

tack-Otack

Jag jobbar ofta med mitt alfabet och nöter in uttal och språkliga fenomen. Någon gång i veckan tänker du!

Nej = varje dag! Flera gånger!

 

Etappvis…= pedagogiskt närvarande text

Så här växte den gemensamma texten fram….etappvis i demokratisk dialog och klappande av taggarna! Vi skrattade åt snön som vilade på en del exemplar…det var visst inte så Mellersta Östernaktigt!

Du tycker kanske att det där väl en liten futtig text!

Men vi bygger alltså in den i rummet med våra fyra olika kaktusar och elevernas förförståelse från Syrien. Det blir väl hyfsat komplett!

 

Äntligen igång…=märklig replik!

Jag blir själv paff efter snart 40 år i branschen.

Men jag måste säga att jag är hungrig!

Dessutom förundras jag…varje dag!

T ex det här med kaktusarna:

Det har alltså, vilket tål att återupprepas; varit en vacker uppstart på läsåret med vrål”hungriga” elever. Vi har kramat ut så mycket basal svenska ur våra kaktusar. Du ser säkert kopplingen…ICA:s 4 exemplar som jag köpte privat och elevernas myller av kaktusar på den syriska bergsöknens mineralrika jord! Förförståelsens landskap sitter här mitt framför mig = pedagogiskt guldläge!