Liten grodyngeleffekt…

Det poppar fortfarande fram elever i decemberslasket och undrar om jag har grodyngel i klassrummet.

Jag känner en stark vördnad för denna folkrörelse som spred sig från muntillmun.

Jag testar en variant på grodorna och lastar tjänstecykeln med grönkål och går ut på min rastvakt.

Vad händer?

Jo! Det flödar till elever som provsmakar och överrumplar kamrater som förföljer mig ända in till mitt  cykelparkeringshus.

Tänk om det finns ett sådan lavinartad lärandetermikvind.

Förlåt…tänk att det finns…

grönkål, grodor och grammatik!

Förringa inte vinterexkursionerna…bättre än maj.

Eleverna och även Majd måste ut året runt. Ut och samla in impulser handgripligt begripligt! Styra texten och berättelsen samt att förädla ett fysiskt minne.

Vi visste experimentellt att nysnö genererar 10 % i smält vattenmängd! Nu pressar eleverna in maxvattennivån av sammanpressad snö som blir en annan H2O nivå…

Här vilar det en dagordning att språkligt förädla i rummet!