Mormors lilla kråka…dikena!

Ibland har vi byggt en digital öken i våra lärande rum! Vi ser inte längre biet som surrar in genom det öppna försommarfönstret. Vi letar inte efter fladdermössen som övervintrar uppe på skolans vind = absolut sökbara om du bara lånar nyckeln. Vi följer inte hussvalans resor med näbben full av lera till bobygget under skolans tak.

Vi vill inte ha en träff, som hussvalans bo som vi inte kan klicka bort. Utan vi vill ha de där 1 254 879 träffarna om gråsuggan än att hitta 14 stycken under stenen bredvid skolans fotbollsplan.

Jag höjer här ett varningens finger!

Det finns idag analoga och på andra sidan digitala diken! Vi borde titta mer på refugen däremellan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *