Verklig Overklighet!

Barnen får ofta välja en av våra fyra kaktusar och pryda sin bänk med! Urval är alltid en viktig modell…eleven måste ta egna beslut som kan motiveras och synliggöras i gruppen.

Jag menar verkligen att pryda…kaktusen bygger ett rum, eleverna bygger ett tillitsskapande/ägande/vänförhållande till växten.

I detta rummet, i denna till synes miniaktivitet ligger en stor lärandepotential lite fördold. Dagligen hittar du flera paralleller urskiljbara i steget = utnyttja dem!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *